Regional samverkan

för holistisk hälsa

En förstudie i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

Förstudiens bakgrund 

Intresset för holistisk hälsa växer stadigt världen över och förväntas bli ännu mer efterfrågat i tider av stor förändring och en gemensam önskan om att leva mer hållbart.

I Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun finns aktörer från ett flertal verksamhetsområden som skulle kunna samverka för att utveckla attraktiva tjänste- och produkterbjudanden för holistisk hälsa.

Denna förstudie vill undersöka om det finns tillräckligt med intresse, gemensamma fokusområden och ekonomiska möjligheter för samverkan inom detta område.

Är resultatet från förstudien positivt finns det underlag för att starta upp ett regionalt samverkansprojekt för holistisk hälsa inom en snar framtid.

Vad är holistisk hälsa?

Holistisk hälsa är ett tillstånd av inre och yttre balans som respekterar de fysiska, mentala, emotionella, sociala, ekologiska och andliga dimensionerna av livet.

Modiga förespråkare för holistisk hälsa finns i alla slags verksamhetsområden och samhällsskikt. Det som förenar dessa personer är förståelsen för att livets alla dimensioner hänger ihop och behöver respekteras för människans och planetens välmående.

Utförande och finansiering
Denna förstudie utförs av Caroline Yazi i samverkan med Skånes Ess, som en delaktivitet i ett så kallat paraplyprojekt. Förstudien finansieras med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förstudiens omfattning

Målsättning: Att undersöka möjligheterna till regional samverkan inom holistisk hälsa.

Målgrupp: Alla med ett intresse för holistisk hälsa i privat, offentlig och ideell sektor.

Plats: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

Tidsperiod: Maj-juli 2020

Förstudieansvarig

Caroline Yazi

Förespråkare för holistisk hälsa

Vem kan delta?

Alla i regionen som har ett intresse för holistisk hälsa är välkomna att delta i förstudien. Du kan vara anställd, företagare, student, frilansare, privatperson, hobbyutövare, myndighetsrepresentant eller aktiv inom föreningslivet.

Svarsperiod

15 juni – 15 juli, 2020

Delta i förstudien

Undersökningen sker online och tar några minuter att fylla i.
(Länken nedan är endast aktiv under svarsperioden)