Integritetspolicy

Introduktion

Denna hemsida ägs av Caroline Yazi. Mina hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för mig. Denna policy förklarar vad jag gör med din personliga data.

Genom att samtycka till att jag använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker min hemsida för första gången tillåter du mig att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information

Jag samlar in, lagrar och använder följande personlig information:

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
information som du anger när du registrerar dig på min hemsida, till exempel ditt namn och din e-postadress;
information som genereras när du använder min hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
information som du anger via min hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och ditt personnummer;
information i alla former av kommunikation som du skickar till mig via e-post eller min hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
all annan personlig information som du skickar till mig.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till mig via min hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Jag kan använda din personliga information för följande:

att administrera min hemsida;
att anpassa min hemsida åt dig;
att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på min hemsida;
att skicka kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

Jag kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Jag kan utlämna din personliga information:

i den mån jag är skyldig att göra det enligt lag;

Jag kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver mina policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som jag behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer jag att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

i den mån jag är skyldig att göra det enligt lag;

Din personliga informations säkerhet

Jag kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Jag kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på mina säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och jag kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ändringar

Jag kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på min hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Jag kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via min hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Du kan be mig att ge dig all personlig information jag har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål.

Tredje parts hemsidor

Min hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Jag har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering eller radering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras, uppdateras eller raderas.

Kakor

Min hemsida använder kakor.

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor jag använder på vår hemsida och de syften som de används för:

jag använder Google Analytics och Adwords på min hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – hör med din webbläsarleverantör hur man gör detta skulle du vilja ändra på dina personliga inställningar. Notera dock att om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet inklusive denna hemsida.

Frågor?

Hör av dig till mig om något är oklart i denna integritetspolicy.