13 JUNI 2022 | 15:00-16:00| ONLINE

Ett holistiskt perspektiv på hälsa

En inspirerande föreläsning i samverkan med Skåne Innovation Week.

Beskrivning

I denna föreläsning berättar Caroline Yazi om hur ett holistiskt perspektiv på hälsa kan hjälpa oss att leva i samklang med naturen och själens visdom för att utvecklas som människor på ett hållbart och medvetet sätt.

I vårt moderna samhälle är det lätt att ignorera kroppen, överarbeta sinnet och förneka själen, vilket leder till brist på energi, mentalt kaos och oförmåga att se den större bilden.

Syftet med denna aktivitet är att lyfta fram mer balanserade levnadssätt samt öppna upp för samverkan inom hälsofrämjande arbete med en holistisk inriktning.

Som deltagare kan du förvänta dig att bli inspirerad på din egen resa framåt oavsett om du jobbar professionellt med hälsa eller vill främja din egen hälsa.

Föreläsningen är kostnadsfri och du anmäler dig via bokningsformuläret nedan.

“I tider av stor förändring måste nya sätt att leva på födas.”

Caroline Yazi

Holistisk hälsocoach

I samverkan med:

Boka din plats

13 JUNI 2022 | 15:00-16:00| ONLINE
Läs min integritetspolicy innan du anmäler dig.

Anmälan: Ett holistiskt perspektiv på hälsa

Samtycke GDPR